Samen als Christenen bidden voor Groningen

Jeremia 29: 7 “ Bid tot de Heer voor de stad. Zet je in voor haar bloei, want als het de stad goed gaat, zal het ook met jullie goed gaan.”
Christenen uit de stad en omstreken, we willen jullie uitdagen om te gaan bidden voor de stad Groningen.

We geloven dat we met een gezamenlijk gebed verschil kunnen maken voor onze stad. Door gebed kunnen we muren doorbreken.
Voor iedereen, voor meer rust en vrede in de stad. Maar vooral ook voor de vele mensen die Christus nog niet kennen als hun verlosser.

Bid dat alle kerken een Lichtpunt in de stad mogen zijn. Zoals voorgangster Suzanne Freitag van de Lutherse kerk zei bij de opening van de week van gebed in jan. 2015: We mogen bronnen van Levend Water zijn op de plaats waar God ons gesteld heeft. Dit geldt zowel voor de kerken als voor ons als individuele christenen. Hierin zijn we allemaal onderweg en mogen we elkaar bemoedigen en aanvullen.


Bid als individu voor de stad Groningen.

Bidden kan zomaar en op elk moment. Vb als je fietst of wandelt door de stad.
Maar ook als je boodschappen doet, bid vb voor de mensen in de rij.
Bidden voor Groningen onderweg
Bidden tijdens het autorijden:
We rijden met vele mensen regelmatig met de auto over de ringweg van Groningen. Zelf doe ik dit ook, wel voor mijn werk als voor andere praktische zaken. God heeft me hierbij al een poosje bepaald om dan te gaan bidden en lofprijzen voor de stad. Vb door de christelijke muziek hard te draaien en mee te zingen. Op deze manier wordt God groot gemaakt en Zijn Naam verhoogd boven de stad. Soms kun je de ene kant heen rijden en de andere kant terug: zo wordt het dus een cirkel om de stad via de ringweg.

Extra informatie

Als afsluiting van de week van gebed zal er ook dit jaar weer een Liefdesmaal voor de voorgangers, pastors en kerkelijk leiders gehouden worden. Dit om de onderlinge band te versterken.
Zoals er in de Bijbel staat in psalm 133:
Wat is het goed als broeders samenkomen, daar geeft de Heer zijn Zegen: leven voor altijd.

Het Thema van vorig jaar was oa: Eenheid in Veelkleurigheid.
We mogen allemaal een prachtige kleur voor God Zijn. Hier geniet Hij ook van.
Maar als we samenwerken en deze kleuren in elkaar weven, worden we een prachtig, veelkleurig weefkleed. Ieder met onze eigen gaven en talenten, waarbij we elkaar aan mogen vullen en van elkaar mogen leren.
Liefdesmaal
De voorgangers en hun partners hebben zo samen een kringgebed gehouden.

Voorgangers van de Raad van Kerken en van het Evangelie Contact Groningen komen sinds de Passion weer vaker samen. Wat zou het mooi zijn als hierin ook voldoende ruimte zou komen voor gezamenlijk gebed.
We hebben kleine visitekaartjes en stikkers laten maken om uit te delen.
Visitekaartje
Leg het kaartje op een zichtbare plaats, bijvoorbeeld bij de spiegel.Doe het kaartje in je broekzak en bid voor de stad als je het kaartje voelt.
Of plak de stikker in je auto, zodat je tijdens het rijden over de ringweg of op andere plaatsen in de stad God gaat aanbidden.

Als we zo samen bidden voor de stad Groningen, mogen we uitzien naar geweldige dingen die God gaat doen in onze stad.

Doe jij mee !!!!!!!!!!!
Geef je nu op, zo krijgen we een mooi beeld van alle bidders in de stad.

Als er mensen zijn die specifieke gebedspunten hebben voor de stad, geeft het door. Op deze site proberen we diverse gebedspunten te benoemen.

We hopen regelmatig een nieuwsbrief met gebedspunten uit te gaan brengen.
Opgave hiervoor kan via dit mailadres: ikbidvoorgroningen@gmail.com

Bidden in groepsverband.

Zo is er in januari weer de week van gebed. Hierbij worden ook alle christenen uit de stad Groningen opgeroepen om voor hun stad te bidden.
Dit is een week lang elke avond in een ander kerkgebouw, met een voorganger van een totaal andere gemeente. Zo was ik een keer in het kerkgebouw van het Leger des Heils met een voorganger van de Gereformeerde kerk. Geweldig om zo als christenen samen te komen en te ervaren dat we hetzelfde fundament hebben.
En zo samen te kunnen bidden voor onze stad. Een vrijheid die we gelukkig nog hebben.

Zie www.weekvangebed.nl

Daarnaast zijn er afgelopen jaren ook andere interkerkelijke gebedsbijeenkomsten geweest. In september bijvoorbeeld in de Refajakerk om samen te bidden voor onze vervolgde broers en zussen in Syrie en Irak.

Wat zou het mooi zijn als we zo samen vaker voor elkaar en anderen op de bres kunnen staan door, samen te komen om te bidden.
En dat niet alleen als individuele christenen, maar ook als voorgangers van de verschillende kerken in de stad Groningen.

Week van gebed

Klik hier om de thema's en tijdsplanning te bekijken.
De week van gebed is een samenwerking tussen alle kerken van Groningen. Verenigd in de Raad van Kerken: www.rvkgroningen.nl en het Evangelisch Contact Groningen.