Interkerkelijke activiteiten


Maaltijd voor de dak- en thuislozen

Gebed voor deze kwetsbare doelgroep.
Een keer per maand wordt er in de Adventskerk een maaltijd voor de dak- en thuislozen gehouden door een groep christenen uit diverse kerken uit de stad.Hier komen zo’n 40 personen per keer voor een maaltijd, kleding en zo mogelijk een goed gesprek.Verder is er een keer per 2 weken een bijeenkomst met gemiddeld 4 dak- en thuislozen die open staan voor het evangelie en we laagdrempelig onderwerpen bespreken en samen zingen.
Contactpersonen Gerrit Veening van de VBG en Jan Kersen van de Adventskerk.

Werk onder de prostituees in de stad

Gebed voor deze doelgroep die door diverse christelijke vrouwen bezocht wordt. Het feit dat iemand oog voor hen heeft doet deze vrouwen zeer goed. Bid dat ze de moed hebben om andere keuzes in hun leven te maken en open te staan voor de hulp die deze vrouwen, maar bovenal God aan hen wil bieden.
Contactpersoon Jellie Hamming, VBG

Prayer Station

Gebed op de Grotemarkt in Groningen met een gebedsteam in de Jeruzalemkerk.Christenen uit allerlei kerken komen een keer per twee weken bij elkaar om twee aan twee de stad in te gaan om voor mensen te bidden.
Bid voor voldoende bidders en voor open harten voor de mensen die ze ontmoeten. De getuigenissen zijn vaak prachtig.
Zie www.prayerstation.nl

Heb je zelf gebedspunten of interkerkelijke activiteiten?

Geef je gebedspunten en interkerkelijke activiteiten door via de mail: ikbidvoorgroningen@gmail.com
Deze gebedspunten zullen dan aan de site toegevoegd worden.

Bij de maaltijd voor de dak- en thuisloze is er nog een aanvulling: Ook bij de Doopsgezinde kerk wordt er twee keer per maand een maaltijd voor Dak- en thuislozen gehouden.

Gebedsbijeenkomst in de Lutherse Kerk: Interkerkelijke bijeenkomst om samen te bidden voor de stad.

Gebeds voor de achterstandswijken in Groningen

Bekende interkerkelijke gebedsgroepen zijn:Gebedsgroep voor Beijum.
Gebedsgroep voor de Oosterparkwijk, de Hoogte en Korrewegwijk.
Bid voor meer deelnemers aan dit gebed en voor zichtbare doorbraken.

Sport en spel activiteiten in samenwerking met Atletics in Action

Oosterlicht in de Oosterparkwijk, zie Facebook site.
Sport en Spel in Vinkhuizen.

Stichting HIP: Hulp in Praktijk

Diverse diaconien slaan de handen ineen om samen praktische hulp te bieden voor mensen in de wijken rondom hun kerkgebouwen. Hiervoor komt er een speciale website.
Coordinator: Jan Kersen